Adventní koncert v neděli 13.prosince 2015 od 15 hod, Svárov, sál Besedy

13.12.2015 15:00

Vážení přátelé a sousedé,

přeji krásný den a dovoluji si pozvat Vás i Vaše drahé na Adventní koncert

v neděli 13.prosince 2015 od 15 hod.
Místem konání koncertu bude kulturní sál Beseda na Svárově, hned vedle školy s obecním úřadem.
Vstupné bude dobrovolné a celé určené na doplatek faktury za letošní opravu střechy kostela, kdy byla dokončena rekonstrukce střechy, včetně krovu a bočních zdí, boční kaple kostela sv.Lukáše na Svárově.... Nyní na podzim, se při opadaných stromech kolem kostela, naskytne pozorovatelům překrásný pohled na kompletně opravenou střechu kostela, nad hlavní lodí, presbytářem a nyní tedy i boční kaplí.
Spolek Svárovského zvonu, který kostel od letošního roku spravuje, musí do 15.12. 2015 zaplatit stavební firmě, která opravu prováděla, částku 533.000,- Kč.  Spolek má zatím zajištěných cca 480.000,- Kč....ze své kulturní činnosti, z darů svých členů a zejména s podpory Ministerstva kultury ČR a obcí Svárov, Červený Újezd a Ptice.
Budeme vám vděční za každý příspěvek, buď přímo na koncertě v neděli 13.12.2015 od 15 hod, kde bude k dispozici pokladnička, nebo je možné dary poslat i na účet, který je celý vyhrazen pouze pro platbu za opravu střechy kostela sv.Lukáše. Tento účet je vedený u FIO banky a je účtem transparentním. Je kdykoliv a komukoliv přístupný. Jsou na něm již první dary a o zajištění dalších příspěvků členové spolku Svárovského zvonu ve spolupráci se spolkem Středočeská lípa ze Ptic jednají.
Číslo transparentního účtu pro dary na doplatek letošních oprav je: 400004000/2010  VS: 1355
Samozřejmě jsme vám schopni vystavit i darovací smlouvu.
S díkem za Vaší pomoc se na setkání těší
Václav Vlasák

Spolek Svárovského zvonu
Spolek Středočeská lípa

kontakt: 608 268 832

Kontakt

Spolek svárovského zvonu Svárov č. 1
273 51 Unhošť
IČO: 029 85 624
+420.724181266 spoleksz@gmail.com