Jednodenní krajinářský plenér v obci Svárov

02.06.2014 10:05

Ve stopách holandských krajinářů

Naer het leven

(podle života)

 

Sbírka starého umění Národní galerie ve spolupráci s pedagogem AVU v Praze doc. Milanem Peričem,. ak.mal. si vás dovoluje pozvat na

 

Jednodenní krajinářský plenér v obci Svárov u Unhoště

v sobotu 7.6.2014

 

Program:

 

9,00 Sraz účastníků na dvoře statku paní Věry Peričové, Svárov 7 /naproti kostelu /.

       Organizační instrukce, mapky se stanovišti, káva, čaj

9,30 odchod na stanoviště, kdo nechce být korigován , najde si místo dle vlastní vůle.

11,00 – 15,3 korigování v terénu na vymezených stanovištích, celkem 2x

16,30 – 17,00 instalování obrazů, kreseb, skic, tedy všeho co vzniklo během dne. – u kostela sv. Lukáše. Příprava pohoštění

17,00 vernisáž a vyhlášení ceny Svárovského plenéru, malá tombola, jejíž  hlavní a jedinou cenou bude výtvarné dílo věnované doc. Milanem Peričem . Výtěžek tomboly bude věnován ve prospěch Spolku svárovského zvonu.

 

Malířský materiál si přinese každý sám a dle svého výběru. Tématem bude krajina v předpolí Křivoklátských lesů, rybník, vesnická zákoutí, kostel ..

.

Na Svárov jezdí pravidelná linka příměstského autobusu 307 ze Zličína každou sudou hodinu+10 min. Poslední autobus odjíždí z obce 21,20. Na Svárově je hostinec.

Účastnický poplatek 150,- Kč bude vybrán na místě / pohoštění, organizace, tisk materiálu./. Přihlášku na akci zasílejte paní J. Handlové : handlova@ngprague.cz

Plenér se nebude konat jen v případě mimořádně špatného počasí.

 

Kontakt

Spolek svárovského zvonu Svárov č. 1
273 51 Unhošť
IČO: 029 85 624
+420.724181266 spoleksz@gmail.com