Má cesta do Santiago de Compostela

15.03.2015 17:00

Cesta do Santiago de Compostela

Pěší putování není jen reliktem minulosti a nápodobou předků, ale má smysl i v tom, že člověk se díky fyzické zátěži a překonávání nepohodlí činí otevřenějším pro duchovní prožitky a je také blíž přírodě a je schopen ji intenzivněji vnímat.
Poutní nebo poutnická cesta nebo stezka je cesta, kterou jdou poutníci za určitým cílem, jímž bývá většinou poutní místo. Všechna velká náboženství znají poutní cesty a poutní místa.
S tím souvisí tzv. barokní kompozice krajiny, kdy byly kostely a jiné krajinotvorné prvky zasazovány do krajiny se zřetelem na to, jak bude na poutníka, jdoucího ať už v procesí nebo samostatně, působit. Poutními místy bývají jak velká města, jako Jeruzalém (svaté město všech tří velkých monoteistických náboženství), Řím, Santiago de Compostela, tak kostely, kolem nichž vznikly jen menší obce nebo zázemí (Lurdy, Mariazell, Einsiedeln, Velehrad, Hostýn, Svatá Hora u Příbrami), ale také určitá jinak opuštěná místa v krajině, jako je hora, pramen, studna, jeskyně nebo svatyně.


Svatojakubská cesta
Santiago de Compostela bylo založeno na přelomu 4. a 5. století. Název města je odvozen z latinského Campus Stellae, tj. hvězdné pole resp. Mléčná dráha. Od vrcholného středověku až dodnes je Santiago jedním z nejvýznamnějších katolických poutních míst s velkou katedrálou. V katedrále jsou uloženy ostatky svatého Jakuba Staršího, který se ve španělštině jmenuje Santiago. Katedrála je cílem Svatojakubské pouti, ve španělštině El Camino de Santiago. Historie pouti navazuje na legendu, podle které byl svatý Jakub Starší jako jeden z Kristových učedníků poslán konat misijní činnost na Pyrenejský poloostrov. Po návratu byl popraven v Jeruzalému. Jakub byl první z dvanácti Kristových apoštolů, který podstoupil mučednickou smrt. Později byly jeho ostatky přeneseny zpět do místa jeho misijního působení.


Svatojakubská mušle
Symbolem poutníků putujících do Santiaga de Compostelly je svatojakubská mušle. Původ mušle pochází z legendy, podle které portugalský rytíř stál v blízkosti přístaviště, kde stála loď, která přivezla ostatky svatého Jakuba do Španělska. Když jeho kůň viděl podivuhodný a světlý třpyt, který dopadal z hvězd na apoštola, byl z pohledu tak vyděšený, že skočil do vody a vzal s sebou do hlubin i rytíře. Rytíř byl zachráněn a vytažen na palubu. Zachránci plni úžasu viděli, že jeho tělo bylo zcela pokryto svatojakubskými mušlemi. Existují i další legendy, které se váží ke Svatojakubské mušli. Všechny mají v podstatě stejnou předlohu příběhu, totiž svatým Jakubem zázračně zachráněné lidi.


Částečně čerpáno z Wikipedia 2015/2
Připravil: Ak.mal.Lukáš Bradáček, bradacek.eu
 

Kontakt

Spolek svárovského zvonu Svárov č. 1
273 51 Unhošť
IČO: 029 85 624
+420.724181266 spoleksz@gmail.com