„Zapomenuté Nástroje, Technické Pomůcky a Řemesla našich předků – hospodářů a sedláků“

25.10.2014 10:00

„Zapomenuté Nástroje, Technické Pomůcky a Řemesla našich předků – hospodářů a sedláků“

a vlastivědná vycházka „Po stopách historie železnorudného dobývání v okolí Svárova“.

 

Kdy:    sobota 25. října 2014

Čas:    od 10.00 – 14.00

Místo: Svárov, veřejný prostor mezi kostelem sv.Lukáše a barokní

farou.

od 13.00 –  je možnost se odtud vydat na vlastivědnou vycházku s odborným výkladem –  Po stopách železnorudného dobývání v okolí Svárova,                              .

Zapomenuté Nástroje, Technické Pomůcky a Řemesla našich předků – hospodářů a sedláků:

Spolu s vašimi dětmi zde budete moci vidět vystavené, dříve běžné, nyní již pomalu historické exponáty a sáhnout si na tyto nástroje a pomůcky našich předků hospodářů, obdivovat řemeslné zpracování, estetiku, důvtip a technické vymoženosti doby minulé.  Vysvětlujícím výkladem nás tajemstvím zapomenutých nástrojů a pomůcek našich řemeslně šikovných předků bude provázet hlavně pan Pavel Fousek, t.č. kronikář a aktivista v oblasti historie ze sousední obce Chýně.

Akční část expozice pod širým nebem bude spočívat v nasledujícím a budete zde moci:

- vidět, jak tesař z přivezeného kmene stromu vytesá specielní sekyrou ručně trám – tesař  pan Fousek

- stát před mistrem kolářského řemesla při opravě loukoťového kola z kočáru – truhlář pan Kopřiva

- zažít a ochutnat něco z mléčných produktů domácího sýra, jogurtu nebo tvarohu – hospodářství U Zetků

- ochutnat a zvědět jak se dělá domácí jablečný mošt – Červeno Újezdský

- otestovat některé uzenářské výrobky a dát si teplou dršťkovou polévku, obdivovat technické pomůcky řezníka – uzenáře ...

 Řeznictví U Fišerů, Červený Újezd

- pochutnat si na křupavých houstičkách, chlebu a posvícenských koláčcích -  místních pekařek / hospodyní

- zastavit se na kus řeči u mlynáře – pana Bočka

Na živo zde vaše děti budou moci uvidět zblízka a pohladit si pasoucí se domácí krávu nebo oslíka –budou  součástí expozice.

 

Součástí programu dne bude i tato možnost vyjít si na malý výlet po okolí:

Po stopách historie železnorudného dobývání v okolí Svárova -od 13.oo

Také Vás srdečně zveme na vlastivědnou procházku po našem blízkém okolí zaměřenou na historii dobývání železné rudy. 

Turistická procházka povede ze Svárova přes Karabinský vrch, okolo Vojtěšské štoly ke Kapalínovu (Rejnovskému) mlýnu

a odtud přes Chrbinský vrch až k Libečovu a zpět. Cestou se seznámíte nejen s historií a relikty těžby železné rudy, s ní souvisejícími místními geologickými a přírodními poměry, ale i s jednotlivými historickými událostmi.

Vycházka se uskuteční v sobotu 25.listopadu.

Sraz všech účastníků, které tímto srdečně zveme, je ve 13 hodin u kostela sv. Lukáše ve Svárově.

Počítejte s délkou trasy okolo 12 kilometrů, návrat zpět do Svárova do 17:30. Vezměte si proto vhodnou obuv, oděv

a občerstvení podle aktuálního počasí, které nás doufám v poslední den platnosti letního času nezklame.

Vycházka je pořádána ve spolupráci s Melicharovým vlastivědným muzeem v Unhošti a předsedou Mykologického klubu Unhošť, Kontakt na průvodce vycházky:  Jiří Véle,  e-mail: jirivele@volny.cz

 

Kontakt na koordinátora sobotního dne:  Ak.mal. Lukáš Bradáček – 603 945 618,  e-mail: bradicka@raz-dva.cz

Pořadatel a podpora akce:  

Spolek svárovského zvonu - platforma spolupráce občanů, obecních úřadů a církví, prospívající památkám a přírodě.  www.spolek-svarovskeho-zvonu.cz  Svárov č.1,  Unhošť 273 51

Kontakt

Spolek svárovského zvonu Svárov č. 1
273 51 Unhošť
IČO: 029 85 624
+420.724181266 spoleksz@gmail.com