„Zapomenuté Nástroje, Technické Pomůcky a Řemesla našich předků – hospodářů a sedláků“ na Svárově

25.10.2014 10:00
Přátelé,
děkuji nám za skvěle odvedenou společnou práci na Řemeslech ve Svárově.
Mě se to v sobotu s námi moc líbilo A SOUDĚ PODLE NÁVŠTĚVNÍKŮ a také KONZUMACE, toho, co jsme mohli nabídnout, tak ZÁJEM BYL O NÁS VŠECHNY HODNĚ VELKÝ. Dršťkové polévky se snědlo cca 60 litrů, pekařské výrobky zmizeli z pultu již do 12.oo, mléčné produkty měly své příznivce a moštu se rozdalo a vypilo asi 63 litrů, vedle nádherné expozice řemesel se skvělým výkladem pana Fouska z Chýně. Podle odhadu tam mohlo projít mezi 10-14.oo kolem 300-500 návštěvníků.
Všem nám, co přiložili ruku k dílu, moc děkuji a těm co přišli, děkuji za podporu a zájem o věci.
Naviděnou příště,  Lukas Bradacek  za  Spolek svárovského zvonu


Kdy:    sobota 25. října 2014

Čas:    od 10.00 – 14.00

Místo: Svárov, veřejný prostor mezi kostelem sv.Lukáše a barokní farou.

od 13.00 –  je možnost se odtud vydat na vlastivědnou vycházku s odborným výkladem –  Po stopách železnorudného dobývání v okolí Svárova 

..........................................................................          

Zapomenuté Nástroje, Technické Pomůcky a Řemesla našich předků – hospodářů a sedláků:

Spolu s vašimi dětmi zde budete moci vidět vystavené, dříve běžné, nyní již pomalu historické exponáty a sáhnout si na tyto nástroje a pomůcky našich předků hospodářů, obdivovat řemeslné zpracování, estetiku, důvtip a technické vymoženosti doby minulé.  Vysvětlujícím výkladem nás tajemstvím zapomenutých nástrojů a pomůcek našich řemeslně šikovných předků bude provázet hlavně pan Pavel Fousek, t.č. kronikář a aktivista v oblasti historie ze sousední obce Chýně.

Akční část expozice pod širým nebem bude spočívat v nasledujícím a budete zde moci:

- vidět, jak tesař z přivezeného kmene stromu vytesá specielní sekyrou ručně trám – tesař  pan Fousek

- stát před mistrem kolářského řemesla při opravě loukoťového kola z kočáru – truhlář pan Kopřiva

- zažít a ochutnat něco z mléčných produktů - domácího sýra, jogurtu nebo tvarohu – hospodářství Nový dvůr, U Zetků

- ochutnat a zvědět jak se dělá domácí jablečný mošt – Červeno Oujezdský

- otestovat některé uzenářské výrobky a dát si teplou dršťkovou polévku, obdivovat technické pomůcky řezníka – uzenáře ...

 Řeznictví U Fišerů, Červený Újezd

- pochutnat si na křupavých houstičkách, chlebu a posvícenských koláčcích -  místních pekařek / hospodyní

- uvidět pracovní nástroje nejen z pekařství Vladimíra Plicky - Červenoújezdský chléb

Na živo zde vaše děti budou moci uvidět zblízka a pohladit si pasoucí se domácí krávu nebo oslíka – budou  součástí expozice.

..........................................................

Součástí programu dne bude i možnost vyjít si na malý výlet po okolí:

Po stopách historie železnorudného dobývání v okolí Svárova - od 13.oo

Vlastivědná procházka po našem blízkém okolí zaměřena na historii dobývání železné rudy a povede ze Svárova přes Karabinský vrch, okolo Vojtěšské štoly ke Kapalínovu (Rejnovskému) mlýnu a odtud pak přes Chrbinský vrch až k Libečovu a zpět. Cestou se seznámíte nejen s historií a relikty těžby železné rudy, s ní souvisejícími místními geologickými a přírodními poměry, ale i s jednotlivými historickými událostmi.

Sraz všech účastníků, které tímto srdečně zveme, je ve 13 hodin u kostela sv. Lukáše ve Svárově.

Počítejte s délkou trasy okolo 12 kilometrů, návrat zpět do Svárova do 17:30. Vezměte si proto vhodnou obuv, oděv

a občerstvení podle aktuálního počasí, které nás doufám v poslední den platnosti letního času nezklame.

Vycházka je pořádána ve spolupráci s Melicharovým vlastivědným muzeem v Unhošti a předsedou Mykologického klubu Unhošť. Kontakt na průvodce vycházky:  Jiří Véle,  e-mail: jirivele@volny.cz

Kontakt na koordinátora sobotního dne:  Ak.mal. Lukáš Bradáček – 603 945 618,  e-mail: bradicka@raz-dva.cz

Pořadatel a podpora akce:  

Spolek svárovského zvonu - platforma spolupráce občanů, obecních úřadů a církví, prospívající památkám a přírodě.  www.spolek-svarovskeho-zvonu.cz  Svárov č.1,  Unhošť  273 51

 

.........................................................

 

více fotografií zde:::

Kontakt

Spolek svárovského zvonu Svárov č. 1
273 51 Unhošť
IČO: 029 85 624
+420.724181266 spoleksz@gmail.com